A A A

Društvo

Mladić iz Užica je spojio nauku i umetnost, pa postao svetski priznat MAJSTOR ZA DINOSAURUSE

 

Najznačajnije svetsko priznanje u oblasti rekonstruisanja fosilnih kičmenjaka zove se „Lazendorf – National Geographic PaleoArt Prize“, a njegov nosilac za ovu godinu, u kategoriji za najbolju skulpturu, je Srbin - Boban Filipović iz Užica.

Diplomirani je paleontolog, a bavi se paleoartom, spojem nauke i umetnosti čiji je naš jedini reprezent i čije kreacije moraju strogo da se drže naučnih činjenica.

Boban Filipović jedini Srbin koji paleoartom spaja nauku i umetnost

Njegova umešnost da na osnovu fosilnih ostataka načini rekonstrukciju kičmenjaka pročula se i po poznatim svetskim prirodnjačkim muzejima u čijim postavkama se nalaze neke od njegovih 50-ak rekonstrukcija, koje je uradio u poslednjih 15 godina koliko se ozbiljno bavi paleoartom.

- Nagradu, koju dodeljuje Drušvo za paleontologiju kičmenjaka, dobio sam za trodimenzionalnu rekonstrukciju – skulpturu neobičnog, malog, pernatog dinosaurusa iz familije Alvarezsauridae, čiji ostaci potiču iz geološke formacije Hell Creek, koja je taložena u Sevenoj Americi pre 66 miliona godina. Ova geološka formacija je poznata po tome što iz nje potiču Tyrannosaurus rex i Triceratops. Model je rađen za Muzejski centar Dikinson u Severnoj Dakoti, u saradnji sa dr Denverom Faulerom koji radi na opisu ove vrste - za "Blic" priča Boban Filipović.

Trodimenzionalna skulptura za koju je Filipović dobio vrednu nagradu

Njegovi radovi kojima dočarava živi svet daleke prošlosti nalaze se u muzejima u Denveru, Dikinsonu, Ministeru, Hanoveru, Firenci, Trentu. Desetak rekonstrukcija je deo putujućih izložbi u organizaciji firme “GeoModel di Mauro Scaggiante” iz Italije, a nekoliko ih je objavljeno u stručnim i naučno – popularnim knjigama i udžbenicima.

Prestižno prizanje u oblasti rekonstrukcije kičmenjaka dobio Užičanin Boban Filipović

- Paleoart je spoj nauke i umetnosti, gde nauka kroz umetnost komunicira sa publikom izvan naučnih krugova, najbolji način da se saznanja o izgledu, načinu života i ponašanju davno nestalih organizama i ekosistema prikažu publici. Ovo je autorski pokušaj da se prikaže kompletno naučno znanje, poznato do tog trenutka, o nekom fosilnom organizmu ili ekosistemu iz prošlosti kroz neku od vizuelnih umetnosti – skulptura, crtež, slika, kompjuterska grafika, animacija. Umetnička sloboda je u ovom slučaju strogo zabranjena, a dopuštena je samo onde gde nedostaju podaci i to pod uslovom da se ni u najmanjoj meri ne kosi sa naučnim saznanjima i da postoji smisleno obrazloženje za njenu primenu - pojašnjava Filipović.

Od detinjstva je, kaže, fasciniran dinosaurusima, uopšte davno izumrlim bićima koja su hodala Zemljom. Otuda ga je privukla paleontologija.

Opsednutost dinosaurusima ga povukla ka paleontologiji i paleoartu

- Do 2010. sam radio samo za potrebe sopstvenih interesovanja, a onda su počele prve porudžbine za muzeje iz inostranstva. Od 2013. imam status samostalnog umetnika ULUPUDS-a iz oblasti likovnih primenjenih umetnosti i dizajna struke: naučna skulptura - kaže nam Boban, samouki umetnik.

Užičanin svojim kreacijama dočarava bića koja su davno hodala zemljom

Kako se izrađuje rekonstrukcija?

Počinje se od fosilnih ostataka koji su u retkim slučajevima kompletni skeleti, a izuzetno retko mogu sadržati i ostatke mekih tkiva poput kože, krljušti, perja, krzna, unutrašnjih organa, ostataka hrane u želucu, a postoje i nalazi sačuvanih melanozoma, pa se mogu znati čak i boje u tim slučajevima.

Jedan od Filipovićevih radova koji krase poznate prirodnjačke muzeje

- Najčešće su u pitanju nekompletni skeleti koji moraju najpre da se virtuelno rekonstruišu dodavanjem elemenata koji nedostaju na osnovu ostataka drugih primeraka iste vrste, ili po uzoru na najsrodniju poznatu drugu vrstu. Za izradu skulpture se koriste razni materijali, a završnica se radi od masa za vajanje u kojima se izvode najfiniji detalji. Na kraju se radi tekstura kože ili krzna i bojenje posle koga se, ako je potrebno dodaje veštačko ili pravo krzno, ili perje - navodi umetnik.

Paleoart: Od skeleta do rekonstrukcije

Nekoliko tema Boban Filipović želi da obradi kroz paleoart, a najviše jednu koja bi rezultirala izložbom u vidu diorame sa realističnim modelima u prirodnoj veličini, a koja bi posetioce upoznala sa životom iz doba krede sa prostora današnje pustinje Gobi.

Umetničke slobode u izradi rekonstrukcija uslovljene naučnim saznanjima

Izvor:blic.rs/Vladimir Lojanica

Foto: privatna arhiva / RAS Srbija

UŽICE BEZ BARIJERA

OMOGUĆITI LJUDIMA U KOLICIMA KRETANJE BEZ OGRANIČENJA

Sugrađani koji koriste neko pomagalo kako bi se kretali svakodnevno imaju velike probleme i prepreke. Postoje stvari koje se mogu rešiti, ali uz veća ulaganja i puno finansijskih sredstava, ali, postoje i oni problemi za koje su potrebna minimalna davanja. Kod ovih drugih, potrebno je samo više razumevanja, prethodnog planiranja i organizovanog delovanja.

Osobe sa invaliditetom kada krenu u neku zdravstvenu ustanovu i to gradskim prevozom, imaju ozbiljne teškoće. Problem u prevozu do Bolnice u Krčagovu je evidentan za ove ljude, a stvar je rešiva uvođenjem niskopodnih autobusa na ovoj autobuskoj liniji. Linija od Dubokog Potoka do Sevojna je vrlo frekventna, ima dosta putnika i uvođenje ovakvih autobusa, bar u nekim tačno određenim terminima, umnogome bi rešilo ovaj problem jer bi ljudi mogli da se organizuju i prilagode svoje vreme sa zadatim terminima. A sve to bi moglo da se razreši bez dinara ulaganja jer je neophodno da Grad, kada raspisuje tender za prevoznika, u tehničkoj dokumentaciji, postavi jasne uslove da se na ovoj jednoj liniji kreću niskopodni autobusi.

Veliki broj ljudi koji koriste kolica tvrde da je, i pored brojnih pokušaja da im se pomognu u kretanju užičkim ulicama, veći deo grada, naročito van užeg gradskog jezgra, nedostupan. Oni navode da je istina da u centru grada ima mnogo ulica koje jesu davno rađene, u doba kada se o njihovom kretanju i njima nije mnogo mislilo, ali sada, posle njihovog renoviranja, izrađuju se prilazne rampe. I to je za pohvalu. Ali problem nastaje kada se krene ka periferiji i drugim delovima grada. Tu su problemi prisutniji i oni su ti koji zadaju muke ljudima u kolicima.

Velika većina ustanova, naročito javnih, postavila je ili izgradila rampe tako da osobe sa invaliditetom bez problema mogu posetiti predstave užičkog Narodnog pozorišta koje je puno mislilo na njih i prilagodilo im prilaz i nesmetan ulaz u pozorišnu salu. Isti je slučaj sa Bibliotekom, zgradom gradskih uprava koja je za njih otvorila novi ulaz, prilagođen njima i njihovim potrebama. Ipak, primetno je da je uobičajeno da je to uređeno samo za ulazak do prizemlja, dok su viši spratovi i dalje nepristupačni. Tako, Dom zdravlja funkcioniše samo preko lifta što zna da bude opterećujuće sobzirom na gužvu i veliki broj pacijenata.

Ovaj tekst deo je projekta „ UŽICE BEZ BARIJERA“ koji sufinansira grad Užice. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 

ZLATIBORSKI HORIZONTI

PLAN TRŽNI CENTAR

Cilj izrade izmena i dopuna Plana je preispitivanje planiranih rešenja iz Plana detaljne regulacije za Tržni centar u okvirima zadatim projektnim zadatkom.

Površina obuhvaćena planom iznosi oko 3,07 ha. U planskom području zemljište je prema režimu korišćenja podeljeno na građevinsko zemljište javnih namena i građevinsko zemljište ostalih namena.

Građevinskom zemljištu javnih namena pripadaju javne saobraćajne površine, javne zelene površine, Kraljev trg i parcele za komunalnu infrastrukturu.

Građevinsko zemljište ostalih namena obuhvata stanovanje, centre, turizam i poslovanje.

Kod parkiranja potrebno  je  obezbediti  minimalno  propisani  broj  parking  mesta  prema normativima za određenu namenu objekta izgradnjom parking mesta u okviru objekta

ili u granicama građevinske parcele. Ukoliko nije moguće obezbediti propisani

broj  parking  mesta  u  okviru  sopstvene  parcele,  predviđeno  je  učestvovati  u

izgradnji javnih garaža i parking prostora u skladu sa opštinskom odlukom koja

reguliše ovu oblast.

Dozvoljeno je građenje u svakoj Planom predviđenoj građevinskoj zoni.  Svi potrebni urbanistički parametri za svaku lokaciju ili njene delove, kroz definisanje planskog okvira, dati su do maksimalnih vrednosti. Maksimalne vrednosti se ne mogu prekoračiti, a odstupanje je moguće samo na niže vrednosti.

Dozvoljena je izgradnja građevina za delatnosti iz oblasti turizma, trgovine, poslovanja, ugostiteljstva, zanatstva, kulture kao i smeštajnih stambenih kapaciteta i drugih komercijalnih delatnosti koji ne ometaju opšti razvoj područja i njegovih korisnika.

Kada je reč o regulaciji građevine prema javnom i otvorenom prostoru data građevina može biti postavljena sa povlačenjem u odnosu na  uličnu regulacionu  liniju  ali  se  po  pravilu  građevinska  i  regulaciona  linija poklapaju, ispusti   (balkoni,    terase,    erkeri   i   sl.)   na   spratovima    pojedinih građevina  mogu  se prepustiti u odnosu na datu građevinsku liniju  na nivou prizemne etaže samo u određenim slučajevima.

Opšta pravila za primenu arhitektonskih oblika i organizacije prostora obrađuju slojevit pristup i to obrazovanje skladne, ali prepoznatljive siluete na mikro i makro nivou, usklađivanje delova u celinu i komponovanje arhitektonskih detalja i celine.

Arhitekturom   objekata   treba   težiti    stvaranju savremenog arhitektonskog   i   likovnog   izraza   karakterističnog   za   područje Zlatibora.  Oblikovanje planiranih objekata mora biti usklađeno sa kontekstom u kome objekat nastaje, predviđenom namenom i osnovnim principima razvoja. Neka od polazišta koja se u procesu izgradnje neizostavno moraju primeniti svakako jesu i ambijentalno uklapanje u urbano okruženje, poštovanje i zaštita   postojećih  likovnih  i  urbanih   vrednosti mikroambijenata, te prepoznavanje važnosti uloge objekta u gradskom tkivu u zavisnosti od namene i pozicije. Računa se mora voditi i na racionalno  planiranje  izgrađenih  prostora  kroz  odnos  izgrađeno-neizgrađeno, poštovanje  izvornog  arhitektonskog  stila  u  slučajevima  izvođenja naknadnih  radova  na  objektima,  a  ukoliko  se  radi  o   objektima izrazitih arhitektonskih vrednosti, na  korišćenje arhitektonski atraktivnih i upečatljivih formi i oblika za objekte koji svojom pozicijom i namenom predstavljaju potencijalno nove simbole u okruženju.

Ovaj tekst deo je projekta „ zlatiborski horizonti“ koji sufinansira opština Čajetina. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 

ZLATIBORSKI HORIZONTI

PLAN DETALjNE REGULACIJE GONDOLA

Zlatibor je turistički centar od velikog regionalnog i državnog značaja, poznat kao  zimovalište  i  letovalište,  kao  i  klimatsko  lečilište.  Nalazi  se  u  regionu zapadne  Srbije,  u  Zlatiborskom  okrugu,  i  obuhvata  delove  teritorija opština Čajetina i Nova Varoš i grada Užice.

Područje opštine Čajetina obuhvata  20 katastarskih opština. Područje obuhvaćeno Planom detaljne regulacije za izgradnju gondole na  zahvata tri katastarske opštine, Čajetina,  Jablanica  i  Dobroselica,  koje  pripadaju teritoriji opštine Čajetina.

U  okviru definisanih  granica    Plana detaljne regulacije, ukupne površine oko 31.72 ha, planira se izgradnja panoramske žičare Gondola, čija  trasa   vodi  od  centra  Zlatibora  do  vrha Tornik,  sa  međustanicom  u  blizini  Ribničkog jezera.  Planom  je  obuhvaćen  koridor  dužine  oko 9km  i  širine  oko  30m,  sa  proširenjima  oko početne stanice u centru Zlatibora, međustanice u blizini Ribničkog jezera i krajnje stanice na vrhu Tornik.

Zlatibor je poslednjih godina veoma atraktivna turistička destinacija, jer pruža uslove  za  odmor  i  rekreaciju  kroz  razne  vidove  rekreativnog,  sportskog,  lovnog, zdravstvenog,  i   kongresnog  turizma.   Turistička  ponuda  Zlatibora  se  konstantno upotpunjuje brojnim i raznovrsnim sadržajima.

U  cilju  podsticanja  maksimalnog  produženja  turističke  sezone  i  povećanja stepena  iskorišćenosti  kapaciteta  turističke  ponude  ovog  područja,  pored  zimskog turizma,  potrebno  je  potencirati  i  razvoj  letnjeg  turizma,  u  skladu  sa  postojećim mogućnostima i predispozicijama.

Značaj objekta Gondole za Zlatibor je veliki sa aspekta razvoja turističke ponude, jer  će  povezivati  centar  Zlatibora  (turistički  centar)  sa  Tornikom  (skijališnim centrom) i uspostaviće vezu sa Ribničkim jezerom. Povezivanje ovih delova Zlatibora, otvara  mogućnosti  boljeg  funkcionisanja  prevoza  turista,  kako  zimi  tako  i  leti, pružajući dodatne mogućnosti panoramskog razgledanja planine. Za 25 minuta  vožnje gondolom  stizaće  se  od  turističkog  središta  Zlatibora  do  Tornika.  Predviđena međustanica u blizini Ribničkog jezera doprinosi oživljavanju turističkog odredišta Ribnice i aktiviranju područja za boravak ljudi u prirodi. Izgradnja panoramske žičare tipa gondole je ekološki prihvatljiv vid prevoza i, osim povezivanja ovih atraktivnih delova Zlatibora, uticaće i na to da se ovom vrstom prevoza upotpuni trenutna ponuda prevoza turista i skijaša u zimskim mesecima. Takođe, uticaće i na stvaranje novih atraktivnih prostora za razvoj ugostiteljstva i trgovine u zonama budućih stanica.

Izradom Plana detaljne regulacije definisaće se, pre svega, obuhvat planskog područja, koji, osim parcela na kojima se planira izgradnja i postavljanje  uređaja,  vodova  i  postrojenja  gondole,  obuhvata  i  određen  broj susednih parcela, zatim idejno rešenje trase, sa pozicijama stanica i međustanice. Tu je i infrastrukturno opremanje definisanog planskog područja, kao i odnos trase gondole sa namenama preko kojih prelazi, sa susednim namenama i infrastrukturnim sistemima.

Ovaj tekst deo je projekta „ zlatiborski horizonti“ koji sufinansira opština Čajetina. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.