A A A

Poljoprivreda

 

 Na području Zlatiborskog okruga, već nekoliko zadnjih  godina u periodima kišnog proleća dolazi do pojave bakteriozne plamenjače maline.U 2017.godini posle pojave mraza i snežnih padavina stvorili su se uslovi prodor ovog patogena u biljno tkivo. Simptomi su veoma uočljivi i brzo se šire tako da zabrinuti proizvođači često obraćaju za pomoć. Bakterija Pseudomonas syringe je parazit velikog broja drvenastih i zeljastih biljaka i opšte prisutna u životnoj sredini.

Karakterističani simptomi bolesti ispoljavaju se najčešće vršnim delovima izdanka i manifestuje se gubitkom turgora, biljka izgleda kao da je polivena vrelom vodom.

Ove godine simptomi se javljaju na zadnjem delu rodne grančice na mestu gde se spaja sa izdankom, jer su tu su nastale povrede od očenjavanja pod težinom snega.

Kišni period i niže temperature  stvorili  su uslove za razvoj i širenje ovog oboljenja.

 

Bakterija  prezimljava u pupoljcima i kao epifit  na izdancima. Infekcija se ostvaruje preko hidatoda duž oboda liske ili preko stoma ili povreda. Simptomi se ispoljavaju u vidu uljastih, kasnije mrkih pega koje se prvo javljaju duž oboda liske, a zatim se šire duž lisnih nerava  zahvatajući veći deo lisne površine.Oko pega uočava se pojava hlorotičnog oreola. Obolelo tkivo je vlažnog izgleda,a kasnije postaje suvo. Pojava bakterijskog eksudata na naličju lista je karakterističan znak bolesti.

Zahvaćene biljke venu i suše se.

Za nastanak infekcije su pogodne vremenske prilike sa visokom vlažnošću i nižim temperaturama tako da se ovo oboljenje najčešće i javlja u kasno proleće ili ređe u jesenjem periodu.

Za zaštitu maline od bakterijskih oboljenja bitan je integralni pristup koji obuhvata optimalnu upotrebu agrotehnike, kao i fitosanitarnih i hemijskih mera. Adekvatan sistem uzgoja utiče na provetrenost, tj.smanjenje prevelike vlažnosti koja odgovara fitopatogenim bakterijama. Optimalne formulacije i količine đubriva  određuju bujnost biljke i otpornost. Pored korišćenja zdravog sadnog materijala, treba imati u vidu da se inokulum nalazi i na drugim biljkama u okruženju, tako da je neophodno obratiti pažnju na uništavanje korovskih biljaka u zasadu i oko njega.

 

Povećanje osetljivosti prema patogenu utiče prevelika bujnost usled primene većih količina azotnih đubriva.

Hemijska zaštita se svodi na korišćenje preparata na bazi bakra i to bakar hidroksid (Funguran, Everest). Primena bakra je dozvoljena do faze cvetanje maline.

Zato je važno istaći značaj prolećnih i jesenjih tretmana bakarnim sredstvima ukoliko želimo da izbegnemo pojavu ovog oboljenja.

Dobra vest je da stabilizacijom vremenskih prilika tj.smanjenjem vlažnosti i povećanjem temperature  infekcija staje i biljka se oporavlja  ukoliko nije previše oštećena.

Izvor infoera

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović je, nakon nedavnih sastanaka sa proizođačima i otkupljivačima maline, najavio formiranje radne grupe, koja bi trebalo da ponudi strateška i dugoročna rešenja za probleme u proizvodnji i plasmana tog voća. Radnu grupu trebalo bi da čine predstavnici proizvođača, otkupljivača, Instituta za voćarstvo iz Čačka, ministarstava poljoprivrede, trgovine, privrede i Uprave carine.

Grad Užice će subvecionisati sedam oblika poljoprivredne proizvodnje na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području grada Užica u ovoj godini.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će narednih dana u Beogradu okupiti sve malinare i hladnjačare kako bi postigli strateški dogovor. Kako je istakao, reč je o dogovoru za ovu, i naredne godine.