A A A

Društvo

U Užicu je, posle deset godina pauze, ponovo otvorena regionalna kancelarija UGS Nezavisnost za Zlatiborski okrug, čiji su ciljevi decentralizacija sindikata, efikasnija komunikacija sa članstvom i kordinisanje sindikalnih akcija.

Grad Užice je raspisao konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama sa teritorije grada za ovu godinu.

Pred odbornike Skupštine grada Užica na prvu narednu sednicu stiže i predlog odluke o određivanju prostora na kome nije dozvoljeno okupljanje građana. Po njoj, na teritoriji ovog grada okupljanje neće biti dozvoljeno na ukupno 46 mesta. Sve u skladu sa važećim zakonom iz ove oblasti.

Predlagači iz užičkog Gradskog veća, baveći se tim pitanjem, držali su se slova zakona u kome se okupljanjem smatra „okupljanje više od 20 lica radi izražavanja, ostvarivanja i promovisanja državnih, političkih, socijalnih i nacionalnih uverenja i ciljeva“, kao i drugi skupovi „kojima je svrha ostvarivanje verskih, kulturnih, humanističkih, sportskih, zabavnih i drugih interesa“'. S obzirom da zakon ne dozvoljava okupljanja na mestu gde „preti opasnost od ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih“, pred užičku skupštinu izlazi sledeći predlog.

Užičani neće moći da organizuju državne, političke i slične skupove pred zdravstvenim ustanovama, apotekama, školama, vrtićima, objektima državnih organa. Preciznije, zabrana okupljanja važiće za prostor ispred pet ovdašnjih zdravstvenih ustanova (Opšta bolnica, Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja, Centar za majku i dete i ambulanta), 10 apoteka, devet objekata predškolskih ustanova, pred 10 osnovnih škola, šest srednjih škola, jednim fakultetom i jednom visokom školom, kao i pred objektom Ministarstva odbrane, Policijskom upravom, Nacionalnim kriminalističkim centrom i zgradom pravosudnih organa. Sveukupno na 46 lokacija.

 – Pre utvrđivanja ovog predloga odluke, kojom usklađujemo gradske propise sa Zakonom o javnom okupljanju, uputili smo dopise ministarstvima odbrane, pravde i unutrašnjih poslova, kao i Fabrici namenske industrije „Prvi partizan“, te od njih dobili obrazloženja o prostoru gde bi okupljanje građana ispred objekata od strateškog interesa za odbranu trebalo da bude zabranjeno. Već je zakonom propisano da skupovi nisu dozvoljeni pred zdravstvenim ustanovama, školama, vrtićima – objašnjava predsednik Skupštine grada Užica Branislav Mitrović.

A gde će se onda Užičani okupljati, pitamo. – Ostaje, naravno, prostor Trga partizana na kome se tradicionalno ovde održavaju politički skupovi, nema zabrane ni ispred Gradske kuće, kao ni na drugom većem prostoru. Ovim mi samo zakon primenjujemo, nema tu nikakve političke konotacije – odgovara on.

Ubuduće će se, dakle, pred policijom, koja po podnetoj prijavi donosi rešenje da li je dozvoljeno održavanje javnog skupa ili ne, naći znatno više lokacija na kojima postoje zabrane. A ako se masa svatova zatekne na platou između škole i crkve ili masovna verska litija zastaje na pomenutim zabranjenom prostoru, to ipak, kako nam je u gradskoj upravi rečeno, ne podleže ovim zabranama.

 

 izvor Politika

Nastavljajući rad na suzbijanju nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, užička policija oduzela je oko 300 kilograma rezanog duvana.