A A A

Grad Užice će subvecionisati sedam oblika poljoprivredne proizvodnje na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području grada Užica u ovoj godini.

Zamenik gradonačelnika grada Užica Nemanja Nešić kaže da je za subvencije poljoprivrede ove godine predviđeno najmanje 50 odsto od ukupnog budžeta za poljoprivredu koji iznosi 25 miliona dinara.

 Grad Užice će sufinansirati nabavku umatičenih grla za stočarsku proizvodnju, nabavku određenog broja laktofriza i sistema za mužu, nabavku poljoprivredne mehanizacije, organsku proizvodnju, nabavka sistema za plasteničku proizvodnju.Zamenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić kaže da su konkursom grada Užica predviđeni sve oblasti koje nisu obuhvaćene konkursom Ministarstva poljoprivrede.Novina za ovu godinu je to što poljoprivrednici mogu da se prijave za više pojedinačnih mera predviđenih konkursom s tim što nakon dobijanja subvencija nazad mogu dobiti ukupno 250 000 dinara.

Konkurs je raspisan 5. maja, ali se potrebna dokumentacija predaje do 15. maja

 Izvor RadioLuna


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži