A A A

Regionalna manifestacija "Susreti malinara - Malina može više",  seminar posvećen razvoju malinarstva na teritoriji prekograničnog regiona "Drina -Tara" održan je u Užicu od 24 do 26 februara.

 

Činjenica da preko 70% poljoprivrednih gazdinstava u zapadnoj Srbiji bazira svoju proizvodnju na gajenju malina, jasno iskazuje potrebu za unapređenjem proizvodnog procesa kroz razmenu iskustava, ali i praktične savete na terenu.

 Veći deo malinarske proizvodnje se odvija u opštinama koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, dok se u opštinama iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine ova poljoprivredna grana ubrzano razvija u poslednjih nekoliko godina. Samim tim javlja se potreba da prizvođači iz područija gde je prizvodnja malina već u poodmaklom stepenu razvoja , uz ekspertsku pomoć, prenesu svoja iskustava onima koji imaju nameru da započnu samostalnu priozvodnju.

Tokom trodnevnog seminara  u Svečanoj sali Grada Užica i  krozorganizovane posete terenu  sastali su se  svi relevantni akteri koji mogu doprineti daljem razvoju procesa proizvodnje.

Na istom mestubili su  već iskusni proiozvođači, kao i oni koji tek počinju da se bave ovom poljoprivrednom granom. Seminar je idealna prilika da proizvođači predoče donosiocima odluka realnu situaciju u ovom sektoru poljoprivredne proizvodnje i da kroz direktnu komunikaciju zajednički definišu aktivnosti u cilju unapređenja iste.

 Organizator regionalne manifestacije je Grad Užice u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom "Zlatibor", Užice.Regionalna manifestaciju Susreti malinara "Malina može više" je podržana od strane Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru Projekta "Podrška regionalnoj saradnji i ravnomernom teritorijalnom razvoju zemljama Zapadnog Balkana u procesu EU integracija" uz finansijsku pomoć Evropske Unije.

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži