A A A

ZLATIBORSKI HORIZONTI

URBANISTIČKO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE

Zlatibor je jedan od dragulja turističke ponude Srbije. I pored raznoraznih priča i komentara, ono što je evidentno je da je on kvalitetno urbanistički uređen i da su na taj način svi njegovi prirodni potencijali došli do izražaja. Savesnim i stručnim upravljanjem urbanističkih sadržaja, planiranjem i promišljanjem na duge staze, stvoreno je okruženje koje je prijatno za turiste jer se oni, iz godine u godinu, vraćaju što govori da uvek ima nečeg novog za njih.

Prostorni  plan  opštine  Čajetina  predstavlja  strateški  planski  dokument,  koji  sadrži koncepcije razvoja u prostoru, opšte i posebne ciljeve, planska rešenja i operativne mere, definisane prioritete i načine implementacije uz poštovanje koncepta održivog razvoja, u zaštiti, uređenju i korišćenju prostora. On sadrži smernice i rešanja, koja su u skladu sa planskim i pravnim osnovom i koja će se primenjivati na području Plana. Predložena planska rešenja su usklađena sa koncepcijama i zaključnim stavovima međunarodnih dokumenata, koji su obavezujući za Republiku Srbiju.

Vremenski   horizont   Prostornog   plana   opštine   Čajetina   je   2025.   godina.   Prva   faza implementacije Plana je 4 godine od usvajanja plana i obuhvata implementaciju prioritetnih planskih rešenja.

Metodološki  pristup  izradi  strateških  planova  sa  konkretnim  rešenjima  je  integralni pristup razradi prostornih, socioloških, kulturoloških, demografskih  i drugih ciljeva  i politika.   Prilikom   izrade   Plana   korišćene   su   metode   scenarija   razvoja,   različite prognostičke  metode  i  tehnike,  uvažena  su  ekspertska  mišljenja  u  sagledavanju  razvojne problematike  i  definisana  osnovna  rešenja,  smernice,  politike  i  propozicije  zaštite, uređenja i razvoja teritorije opštine Čajetina, odnosno osnovnih vrednosti koje se na njoj nalaze.  Celokupna  metodologija  izrade  Plana  zasnovana  je  na  osnovnim  opredeljenjima održivog     razvoja,     kroz     primenu     principa     induktivnosti,     principa     održivosti, demokratičnosti, realnosti i fleksibilnosti-otvorenosti (mogućnost prilagođavanja planske koncepcije i planskih rešenja u nekim budućim promenjenim uslovima). Uporedo se pristupilo identifikaciji  konflikata,  ograničenja  i  prioriteta  uz  definisanje  načina  za  rešavanje ključnih problemskih tema i implementaciju planskih rešenja.

Zlatibor pripada  turističkom  klasteru  Zapadna  Srbija  (Tara-Zlatibor),  a  ujedno kategoriji destinacija sa znatnim učešćem celogodišnje ponude. U strategiji razvoja turizma Republike Srbije, Zlatibor je u kategoriji vrlo traženih regionalnih centara zimskog turizma. On spada u red vodećih planinskih područja sa učešćem od preko 20% u ukupnom broju noćenja, registrovanih u planinskim mestima u Srbiji. Raspolaže smeštajnom ponudom gde su na prvom mestu hoteli, a slede odmarališta, apartmanska naselja, i nacionalne kuće.

Vidovi turističke ponude na području opštine Čajetina su zdravstveni turizam, zimsko - sportsko - rekreativni, obrazovno - rekreativni, a slede vikend etno tranzitni, kongresno - poslovni i lovni i ribolovni.

Plan se primenjuje u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Nadležni predstavnici

Opštinske  uprave  -  odseka  za  urbanizam  i  prostorno  planiranje,  pratite  primenu Prostornog plana  opštine Čajetina  i u zakonski  predviđenom roku  podnose  Skupštini opštine Izveštaj o sprovođenju Plana, sa naglaskom na sprovođenje prioritetnih planskih rešenja. Izveštaj obavezno sadrži ocenu sprovođenja planskog dokumenta i moguće predloge za izmenu i dopunu Plana.

Na osnovu tog Izveštaja i ocene sprovođenja planskog dokumenta, Skupština opštine Čajetina utvrđuje zaključke  o potrebi pristupanja izmeni ili dopuni Plana.

Ovaj tekst deo je projekta „ zlatiborski horizonti“ koji sufinansira opština Čajetina. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži