A A A

Politika

Gradsko veće utvrdilo je predloge odluka o kreditnom zaduženju koje bi iznosilo 200 miliona dinara, o otuđenju parcele u Krčagovu i o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javno komunalnog preduzeća "Bioktoš".

Članovi Gradskog veća, posle ostavke direktora "Bioktoša", predložili su Gorana Stanića, dipl. ing. mašinstva za v.d. direktora ovog javno komunalnog preduzeća.

Na sednici gradske Skupštine, užički odbornici prihvatili su programe poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća u 2017. godini, utvrdili, zbog podnete ostavke, prestanak mandata direktoru JKP "Bioktoš" Mirjani Radivojčević i imenovali za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća Gorana Stanića, dipl. ing. mašinstva.

Većinom glasova užički odbornici usvojili su budžet za 2017. godinu, koji iznosi 2,64 milijarde dinara.