A A A

Na predlog odluke o budžetu, o kojoj će se danas izjasniti odbornici na sednici Skupštine grada, podneseno je šest amandmana, koji su posle razmatranja odbijeni na sednici Gradskog veća.

Takođe, odbijen je i amandman koji je uložen na odluku o određivanju matičnih područja.

Na ovoj sednici Veća, prihvaćena su i data saglasnost na rešenja nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća, a koja su se odnosila na plate direktora. Ovim rešenjima izvršeno je usklađivanje i racionalizacija plata direktora javnih preduzeća, tako da su njihova primanja sada uprosečena u tri grupe i one iznose 74.417, 71.100 i 67.350 dinara.

Utvrđen je predlog odluke o besplatnom i regresiranom prevozu po kome će, pored postojećih kategorija građana koji imaju prebivalište na teritoriji grada i prava na besplatan prevoz, biti još jedna kategorija sa pravom na povlašćeni javni prevoz. Reč je o penzionerima starijim od 65 godina i koji imaju penzije između 20 i 25 hiljada dinara mesečno. Oni će moći da, uplatom 1000 dinara za šestomesečni period, ostvare pravo na ovu beneficiju. Pravo, uz ova lica imaju i lica koja imaju preko 65 godina života a nemaju prihoda ili penzioneri čije penzije ne prelaze iznos od 20.000 dinara, zatim osobe sa invaliditetom (kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, korisnici invalidskih kolica, slepe i slabovide osobe čije je oštećenje vida najmanje 90%, osobe sa oštećenjem sluha najmanje 95%, ratni i mirnodopski vojni invalidi od I do IV grupe invaliditeta, civilni invalidi rata od I do IV grupe invaliditeta, osobe sa V i VI grupom invaliditeta ukoliko imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak ili ortopedsko pomagalo) i lica obolela od težih bolesti (distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize, lica na dijalizi, lica obolela od karcinoma).

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži