A A A

Na sednici gradske Skupštine, užički odbornici prihvatili su programe poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća u 2017. godini, utvrdili, zbog podnete ostavke, prestanak mandata direktoru JKP "Bioktoš" Mirjani Radivojčević i imenovali za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća Gorana Stanića, dipl. ing. mašinstva.

Najviše pažnje na ovoj sednici bilo je posvećeno informaciji o kvalitetu vazduha u gradu, gde su prezentirani podaci o stanju, merama i aktivnostima u vezi sa ovom oblašću.

Podatke su prezentirali Dunja Đenić, član Gradskog veća zadužena za oblast zaštite životne sredine, predstavnici Zavoda za zaštitu zdravlja i Gradske toplane. Osnovni pokazatelji govore da je poslednjih godina došlo do trenda pada srednje vrednosti koncentracije čađi i do opadanja broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti čađi. To je rezultat preduzetih mera što je u skladu sa podacima koje je izneo Zoran Šibalić, direktor Gradske toplane. On je naveo da je od 13 toplana koje su bile na mazutu, sada su samo tri na ovom energentu, dok su osam na gasu i dve na peletu. Posle razmatranja informacije usvojeni su zaključci koji se odnose na smanjenje koncetracije čađi, na razmatranju pomeranja merne stanice i druge mere koje daju pozitivne rezultate. Takođe, prihvaćena je inicijativa za smanjenje takse prključka na gas i pojačana kontrola i nadzor inspekcijskih službi.

 

 Odbornici o zagađenju vazduha 

   

Na 9. sednici Skupštine Grada odbornici su jednoglasno usvojili zaključke, izvedene na osnovu Izveštaja o kvalitetu vazduha u gradu, kojima se ukazuje na evidentan trend smanjenja zagađenja vazduha u poslednjih pet godina, kao i da su do sada sve preduzete mere dale pozitivne efekte i pokazuju vidan pomak i sa njima svakako treba i namera je da se nastavi.

U okviru Izveštaja o kvalitetu vazduha u gradu, kao tačke dnevnog reda Skupštine, Dragan Čučković, specijalista toksikološke hemije iz Zavoda za javno zdravlje Užice prezentovao je Monitoring čađi od 2012-2016. godine, koji je pokazao da postoji trend opadanja visokih koncentracija čađi kao i trend opadanja broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti čađi.

Obzirom da je jasno da se na mikroklimatske i topografske karakteristike grada ne može uticati, ono na čemu se može raditi u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha je podizanje nivoa svesti građana o značajnom uticaju velikog broja individualnih ložišta koja kao osnovni energent koriste čvrsta fosilna goriva.

Razmišljajući u tom pravcu, kao primer dobre prakse je svakako korišćenje ekoloških goriva poput, prirodnog gasa, peleta i drugih obnovljivih izvora energije, ali i unapređenje energetske efikasnosti objekata što će Grad i ubuduće nastaviti da subvencioniše.

Grad će nastaviti aktivnosti na izgradnji nove „Kotlarnice na Međaju“ koja će preuzeti snabdevanje potrošača, koji se trenutno toplotom snabdevaju iz preostle tri gradske kotlarnice koje koriste mazut. Podsećamo da je od ukupno 13 gradskih kotlarnica, u ovom trenutku 8 konvertovano na gas dok dve kotlarnice koriste pelet kao energent.

S.P.


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži