A A A

Društvo

Na današnji dan 1999. godine počelo je bombardovanje.

U izjavi o bombardovanju pisac Dušan Kovačević kaže:

 -.Onaj ko je bombardovan, on je ubijen. Ali mi ne znamo da smo ubijeni i da smo samo prividno živi.

Zar je moguće zaboraviti 78 dana ubijanja srpske vojske i civila, razaranja mostova,  puteva, fabrika, kuća?

O dugogodišnjim planovima i obećanjima političara da će u Užicu biti osnovan integrisani univerzitet, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić, saopštio je da Užice ima mogućnosti za razvoj visokog obrazovanja, ali da je kvalitet studijskih prgrama važniji od same forme univerziteta ili fakulteta.