A A A

Odbornici doneli Odluku o kreditnom zaduženju kod poslovnih banaka za finansiranje kapitalnih projekata u iznosu od 200 miliona dinara.

Na sednici Skupštine grada Užica  potvrđen je mandat odbornici Branki Šopalović sa izborne liste DSS-Srpski pokret dveri, Složno užički.

Doneta je Odluka o kreditnom zaduženju kod poslovnih banaka za finansiranje kapitalnih projekata u iznosu od 200 miliona dinara za sledeće namene:

- projekat rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje vode Petar Antonijević u iznosu od 40 miliona dinara

- projekat rekonstrukcije sportske sale u OŠ Aleksa Dejović u iznosu 12 miliona dinara

- kapitalno održavanje lokalnih puteva i ulica u iznosu od 110 miliona dinara

- izgradnja lokalnih puteva u mesnim zajednicama u iznosu od 20 miliona dinara

 - projekat izgradnje sportske dvorane u Krčagovu u iznosu od 10 miliona dinara

- projekat rekonstrukcije platoa ispred Gradske kuće u iznosu od 5 miliona dinara

- završetak vrtića na Pori u iznosu od 3 miliona dinara

Obrazovana je komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Užice i doneta Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP Bioktoš.

Usvojena je Odluka o otuđenju katastarske parcele u Karađorđevoj ulici, putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda, u svrhe izgradnje verskog objekta - pravoslavnog hrama.

Doneta je Odluka o upravljanju i održavanju objekta Gradske brane na Gradskoj plaži, kojom je upravljanje povereno JP Veliki park.

S.P.

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži