A A A

Gradska Skupština usvojila je odluke o prestanku rada javnih preduzeća Direkcija za izgradnju i Gradske stambene agencije čije će  poslove odsada preuzeti gradske uprave i javno preduzeće „Užice  razvoj“.

Ovo predstavlja uskladjivanje sa zakonima o javnim preduzećima i o budžetskom sistemu gde se predviđa prestanak indirektnog budžetskog finansiranja. Odbornici su usvojili i odluku o izmenama i dopunama odluke o gradskim upravama kojom je formirana  peta uprava, Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj.

Obrazlažući suštinu ovih odluka, gradonačelnik Tihomir Petković  rekao je da su one prvi ozbiljan korak u reformi užičkog javnog sektora koji će užička lokalna samouprava nastaviti da sprovodi i narednim godinama sa ostalim javnim preduzećima. On je dodao da neće biti novog zapošljavanja koje bi obesmislilo reorganizaciju javnog sektora. Deo poslova Direkcije za izgradnju,  javne nabavke i  plaćanja, odvijaće se preko novofomirane uprave, dok će deo poslova urbanizma, gradski prevoz i upravljanje putevima obavljati  JP „Užice razvoj“.

Odbornici su odredili nove prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za narednu godinu, i one će se koristiti za određivanje visine poreza na imovinu. Visina cena je urađena na osnovu sklopljenih ugovora o prometu nepokretnosti u određenim zonama.

S.P.

 

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži