A A A

Skupština opštine Čajetina podržala je Milana Stamatovića, predsednika opštine, u nameri da se kandiduje za predsednika Srbije. Stamatović je objavio kandidaturu i zvanično počeo kampanju za predsedničke izbore, kao kandidat koga je narod izabrao.

Inače, na jučerašnjoj četvotoj sednici, odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Čajetina za 2016. godinu – rebalans II. Ovim rebalansom nije bilo izmena u obimu budžeta, već su izvršene izmene u iznosu pojedinih prihoda, kao i izmene koje se odnose na pojedine pozicije rashoda. Data je saglasnost na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu  Turističke organizacije Zlatibor, kao i na Izveštaj o radu i godišnji plan rada PU „Radost“ Čajetina. JP „Gold gondola Zlatibor“ i JP “ Kulturno sportski centar Čajetina“ izvršili su manje izmene svojih finansijskih  planova, dok su tri javna preduzeća uskladila osnivačka akta sa novim Zakonom o javnim preduzećima.

Skupština je usvojila Plan postavljanja privremenih objekata na području naseljenog mesta Zlatibor za narednih pet godina. U vezi sa ovom odlukom, izvršene su i izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Doneta je Odluka o razmeni zemljišta sa TP „Palisad“ u Čajetini, a Crkvena opština Čajetina oslbođena je plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, zbog izgradnje manjih objekata u okviru crkvenog dvorišta.

Skupština se saglasila da sredstvima fizičkih, odnosno pravnih lica izvrši uređenje građevinskog zemljišta na pojedinim lokacijama na Zlatiboru.Ovom saglasnošću  izgradiće se pešačke staze, rasveta i kanalizacioni krak u Tić polju,rekonstrukcija ulice Ace Pavlovića na Zlatiboru, kao i izgradnja parkinga pored kružnog toka na ulazu u Zlatibor i staza koja će, ispod magistralnog puta, povezivati buduću.

Izvor: SO Čajetina


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži