A A A

Društvo

Pre tačno 100 godina Crveni krst Velike Britanije osnovao je dom za ratnu siročad. Danas kada Dom za decu i omladinu "Petar Radovanović" slavi stoti rođendan u njemu boravi ima 19 - oro dece bez roditeljskog staranja.

Sve lokalne samouprave koje imaju više od 20.000 stanovnika u obavezi su da formiraju Kancelariju za energetsku efikasnost i zaposle energetskog menadžera.

Za učenike osnovnih škola probni završni ispit biće organizovani su juče iz matematike, a danas je probni iz srpskog jezika i kombinovani ispit. 

Užički Dom zdravlja  u saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad organizuje akciju "Medicinsko selo".