A A A

Užički centar za prava deteta poklonio  je Učiteljskom fakultetu u Užicu Montesori učionicu. Ona je opremljena didaktičkim materijalima izrađivanim u skladu sa istoimenom metodom rada sa decom predškolskog uzrasta.

  • Mi smo nepunu deceniju i po učestvovali u realizaciji Montesori programa u radu sa decom u vrtiću Montesori školica "Zmaj", koji je funkcionisao u okviru Užičkog centra za prava deteta. Pre nekoliko meseci odlučili smo da doniramo opremu Učiteljskom fakultetu i oni su to sa oduševljenjem prihvatili, ceneći pedagogiju Marije Montesori koja je ovaj program utemeljila. Učionica je namenjena studentima, a ideja je da imaju svojevrsnu vežbaonicu u kojoj će sticati praktična znanja, i u kojoj će moći da rade sa decom od tri do šest godina, rekla je mr Jelena Žunić Cicvarić, programska direktorka  Užičkog centra za prava deteta. Studenti će na raspolaganju imati čitavu riznicu opreme i igračaka koje su kupljene u inostranstvu, ali i one koje su roditelji i vaspitači sami pravili, u skladu sa Montesori standardima.

Didaktički materijali koji se nalaze u učionici svrstani su u različite oblasti. Pomenućemo samo neke:  praktični, senzorni, matematički, jezički.

  • Došlo je vreme da Montesori predagogija nastavi da živi, utkana u znanja budućih vaspitača, učitelja, budućih naučnih radnika, budućih kreatora obrazovnih politika u našoj zemlji. Neka bude u službi znanja i poboljšanja kvaliteta obrazovanja, zaključila je Žunić Cicvarić.

    Montesori kurikulum (montesori program) polazi od prirodnog razvoja predškolskog deteta, koji ima svoje zakonitosti, ali i od uverenja da se  svako dete razvija svojim tempom. Okosnica tog programa je da je predškolsko dete vrednost samo po sebi, da je aktivno, interaktivno i kreativno biće. Montesori školica je otvoren vaspitno obrazovni sistem i aktivan je u lokalnoj zajednici.


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži