A A A

Gradsko veće odlučilo je da smanji  cenu grejanja svim korisnicima koji su na sistemu centralnog grejanja "Gradske toplane Užice". 

Cena za stambeni  prostor sada je 92,19 dinara po kvadratnom metru (dosadašnja 94,36), za škole i druge povlašćene korisnike 138,29 (dosadašnja 188,72) i za poslovni prostor 138,29 (dosadašnja cena 235,88). Uzrok sniženja cena je u činjenici da je došlo do pojeftinjenja energenata koje Toplana koristi, mazuta i gasa, a koji u ceni koštanja učestvuju sa 70 odsto. Najveće pojefitinjenje primenjeno je na korisnike poslovnog prostora kako bi se njihove cene približile cenama koje se primenjuju na korisnike stambenog prostora.

Usvojen je godišnji  Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Užica, Program zaštite i unapređenja životne sredine i  Pravilnik o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u gradu Užicu.

Veće je utvrdilo predloge imenovanja direktora Arhiva i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i to Željka Markovića za direktora Istorijskog arhiva i Milene Vićević za vršioca dužnosti direktora RCU-a.

Usvojeni su godišnji  izveštaji o radu gradskih uprava za poslove finansija, računovodstva i privrede i uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži