A A A

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Park prirode „Zlatibor”.

Područje PP „Zlatibor” nalazi se u jugozapadnoj Srbiji na teritoriji opština Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj. Ukupna površina parka prirode iznosi 41.923,26 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu u PP „Zlatibor” privatnom vlasništvu pripada oko 56 odsto površina, dok državnim i ostalim oblicima vlasništva pripada oko 44 odsto. Na području PP „Zlatibor” utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PP „Zlatibor” se svrstava u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Usled prisustva biljnih i životinjskih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, područje Zlatibora je Uredbom o ekološkoj mreži uvršteno u ekološki značajna područja na prostoru Republike Srbije pod rednim br. 62 – „Zlatibor”, odnosno identifikovano je Emerald područje (RS0000034), međunarodno značajno područje za biljke (IPA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA 30).

Imajući u vidu postojeće stanje prirodnih vrednosti i očekivane aktivnosti na zaštićenom području, kao i imovinsko-pravne odnose, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje PP „Zlatibor” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume”, Beograd.

 

 

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži