A A A

Doneta je odluku o dodeli ugovora preduzeću “Jedinstvo” iz Sevojna za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za prečišćavanje vode za piće na Cerovića brdu.

Ugovor je potpisala Zorana Mihajlović, ministarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Validan će postati posle isteka žalbenog roka od deset dana od dana objavljivanja odluke.

Procenjena vrednost javne nabavke za Fabriku vode  je 400 miliona dinara sa obračunatim PDV-om. Odluka o ugovoru doneta je 8. septembra ove godine čemu je prethodila tenderska procedura i stručna ocena komisije za javne nabavke. Protiv ove odluke može se podneti Zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke na portalu javnih nabavki, navodi se u pouci o pravnom leku.  

 


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži