A A A

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković danas je zaključila ugovore sa ovlašćenim licima poslovnih banaka i osiguravajućih kuća kojim će biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivedne proizvodnje u 2016. godini.

-Mi kao Ministarstvo sufinansiramo kamatne stope, tako da su za naše poljoprivrednike dostupna kreditna sredstva, prvi put po kamatnoj stopi od tri procenta, - rekla je Bogosavljević Bošković i napomenula da je prošle godine na osnovu sufinansiranja kamata u vrednosti od oko 800 miliona dinara inevstirano u poljoprivredu šest milijardi dinara. Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi tri odsto na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme. Ugovori sa osiguravajućim kućama, takođe su izuzetno važni i značajni, jer pružaju poljoprivrednicima mogućnost da osiguraju svoje useve i životinje, kao i svoju proizvodnju rekla je Bogosavljević Bošković, a prenosi Fonet. Ugovori su zaključeni sa sledećim bankama: Komercijalna banka, Pro-Crdit banka, CreditAgricole, Hypo-Alpe-Adria banka, Banca Intesa, Sberbanka, AIK, NLB, UniCredit banka, OTP i osiguravajućim društvima: Dunav osiguranje, Generali osiguranje, DDOR, Triglav osiguranje i Globos osiguranje.


Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži