A A A

EKOLOŠKO DRUŠTVO " DUBOKO " JE NEVLADINO I NEPROFITABILNO UDRUŽENJE,                                                                   OSNOVANO RADI OSTVARIVANJA

unapredjenja zaštite životne sredine

CILJEVI UDRUŽENJA SU:

Unapredjenje zaštite životne sredine, edukacija gradjana a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite šivotne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područija, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.

 

Ekološko društvo

DUBOKO

Adresa:

Carinska 48

31000 Užice

Mob.tel: 063/77 23 183

Tel: 031/520-939

Tel-fax: 031/524-755