A A A

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment iz Banja Luke

u akademskoj 2017/2018 godini

upisuje 15 generaciju studenata na pet fakulteta i devet studijskih programa

Iskoristite priliku da studirate u svom okruženju

uz mnoge pogodnosti za upis i sticanje znanja iz oblasti za koju se opredelite.

Školarina se plaća u više rata ili putem studentskog kredita.

EDUKATIVNI CENTAR PIM UNIVERZITETA U UŽICU

Telefon: 031/565-987

Fax: 031/565-988

Mobilni: 064/826 7926

E-mail: infouzice@univerzitetpim.com

www.univerzitetpim.com

Fakultet-4-1.jpg pim1.jpg pim2.jpg