A A A

Javno komunalno preduzeće "Bioktoš" Užice osnovano je 1948. godine pod nazivom "Napredak". Od tog vremena do 1990. godine sa promenom naziva u skladu sa istoriskim i političkim promenama u društvu i organizaciji preduzeća u državi, osnovne delatnosti su bile pružanje komunalnih usluga: održavanje čistoće grada. iznošenje i deponovanje smeća, snabdevanje vodom i održavanje kanalizacione mreže, pružanje usluga na gradskom groblju, pijacama i održavanje zelenog pojasa u gradu. 

Od 1990. godine preduzeće posluje pod nazivom JKP "Bioktoš" i osnovne delatnosti su: iznošenje i deponovanje otpada koji nije opasan, čiščenje i pranje ulica i javnih površina, održavanje zelenih površina u gradu, pružanje pijačnih, pogrebnih i parking usluga. Na obavljanu svih šest delatnosti ovog javnog preduzeća angažovan je 251 radnik. JKP Bioktoš ima monopolski položaj u delu delatnosti koji se budžetski finansira. Odlukom lokalne samouprave, svi cenovnici se šalju na saglasnost Gradskom veću, a posebnoj kontroli podležu cene osnovnih komunalnih usluga čiji je rast limitiran odlukom Vlade Republike Srbije.

 

RJ Gradska čistoća

Služba iznošenja smeća

Poslovi iznošenja smeća iz stambenog i poslovnog prostora obavljaju se za 19.248 domaćinstava i 1.890 pravnih lica sa područija grada Užica i naselja: Sevojno, Bela Zemlja, Volujac, Bioska, Stapari, Ravni, Potočanje, Gorjani, Karan, Drežnik, Ljubanje, Lunovo selo, Zlakusa, Krvavci i Mesne zajednica Dautovac, Ribaševina i Kremna. Ovom vrstom usluga obuhvaćeno je 1.307.691 m2 stambenog prostora. Inkasanti su angažovani na proveri površina i ažuriranju podataka fizičkog obima vršenja usluge iznošenja smeća iz stambenog i poslovnog prostora.

Na područiju na kome je organizovan pristup odlaganja i odnošenja smeća postavljeno je oko 1500kom. kontejnera od 1.1 m3, 60 koševa od 5m3 i oko 3 500 građana koristi kante do 80 litara za odlaganje smeća.

U Užicu je 14.11.2011. godine započeta primarna selekcija otpada koju je pokrenulo JKP "Bioktoš". U centralnoj zoni grada postavljeno je 146 kontejnera za suvi otpad (papir, karton, tetrapak, plastika, tekstil, obuća, metalna ambalaža) i 16 kontejnera plave boje za odlaganje staklene ambalaže. Otpad se dalje reciklira i odlaže na Regionalnoj sanitarnoj deponiji "Duboko".

GDE SE KOJE SMEĆE MEĆE

KONTAKT TELEFON RJ "GRADSKA ČISTOĆA": 031/525 - 427

RJ Pijace

28. juna 2010. godine, počela je sa radom Mlečna hala, namenjena prodaji suhomesnatih i mlečnih proizvoda.
Objekat se nalazi na prostoru Zelene pijace, površine 382m2 i poseduje prodajni prostor sa 31 rashladnom vitrinom, a ostatak su prostorije za upravu Zelene pijace, sanitarne prostorije i drugi sadržaji. Objekat je klimatizovan, tako da će tokom cele godine temperatura vazduha odgovarati propisanim standardima. Sa Mlečnom halom obezbeđeni su neophodni sanitarni i drugi standardi za prodaju mlečnih i suhomesnatih proizvoda.

KORIŠĆENJE VITRINE U OBJEKTU MLEČNA HALA

PRODAJA SUVOMESNATIH PROIZVODA:
MESEČNA REZERVACIJA(1/2) 5.600,00
DNEVNA PIJAČARINA (1/2) 560,00
KORISNICI KOJI NEMAJU UGOVOR - DNEVNO (1/2) 820,00

PRODAJA MLEČNIH PROIZVODA:
MESEČNA REZERVACIJA (1/2) 2.600,00
DNEVNA PIJAČARINA(1/2) 360,00
KORISNICI KOJI NEMAJU UGOVOR - DNEVNO(1/2) 520,00 

Radna jedinica "Pijace" organizaciono funkcioniše u sastavu JKP "Bioktoš" Užice obavljajući delatnost od opšteg intresa, održavanje pijace i pružanje usluga na njima. U sastavu Radne jedinice pomenuti intres se ostvaruje na: 

Zelenoj pijaci "Lipa"
Kvantaškoj pijaci,
Mlečnoj pijaci 
Mini zelenim pijacama: "Terazije", "Krčagovo", i
Robnoj pijaci "Međaj"

Glavna gradska Zelena pijaca "Lipa" raspolaže sa 220 tezgi, 8 zatvorenih tezgi i 30 kioska Ii 6 zidanih objekata koji svakodnevno i aktivno učestvuju u snabdevanju gradjana osnovnim životnim namirnicama. Pijačne usluge se naplaćiju od korisnika pijačnog prostora po osnovu cenovnika koji donosi Upravni odbor JKP "Bioktoš".

REZERVACIJA PIJAČNE TEZGE NA ZELENOJ PIJACI (GODIŠNJA REZERVACIJA)

I    ZONA 56.000,00
II   ZONA 48.000,00
III  ZONA 43.000,00
IV  ZONA 38.000,00
V   ZONA 29.000,00


DNEVNA PIJAČARINA

I    ZONA 440,00
II   ZONA 370,00
III  ZONA 350,00
IV  ZONA 310,00
V   ZONA 270,00

KONTAKT TELEFON:031/ 514 - 896;514-249

Parking Servis

Radna jedinica "Parking servis" pruža usluge parkiranja na javnim parkiralištima koja su određena Odlukom Gradskog veća o javnim parkiralištima i koja su data od strane Grada na upravljanje JKP "Bioktoš". Na teritoriji  grada Užica, prema položaju, zahtevima za parkiranjem i karakteristikama parkiranja utvrđene su dve zone.

Parkirališta koja pripadaju Zoni I (crvena zona) su:

-  u ulici Petra Ćelovića (od ulice Omladinske do Dečanske)

- u ulici VukoleDabića

- u ulici Dečanskoj

- u ulici Dimitrija Tucovića ( od ulice Obilićeve do ulice Nikole Pašića)

- parkiralište Mali park

- parkiralište ispred hotela Palas

- u ulici Petra Ćelovića, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Kralja Petra I

- u ulici Slanuška, od ulice Obilićeve do ulice Jug Bogdanova

- u ulici Kralja Petra I, od ulice Petra Ćelovića do Strahinjića Bana

- u ulici Ljube Stojanovića

- u ulici Petra Ćelovića (od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Nade Matić)

- u ulici Omladinskoj, na Megdanu

- u ulici Obilićevoj, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Dečanske

- zatvoreno parkiralište u ulici Omladinska

- na Trgu Svetog Save

- zatvoreno parkiralište u ulici Nikole Pašića, kod Saobraćajne škole (do privođenja lokacije nameni).

U zoni I parkiranje je vremenski ograničeno do 120 min. (60 + 60 min.) bez mogućnosti produženja, osim u dane kada se ne vrši naplata parkiranja

Parkirališta koja pripadaju Zoni II (plava zona) su:

- u ulici Kneza Lazara

- u ulici Lazara Mutapa

- u ulici Dimitrija Tucovića, od ulice Užička republika do ulice Višegadske

- u ulici Dositejevoj, od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Kralja Petra I

- zatvoreno parkiralište u ulici Mihajla Pupina, kod autobuske stanice

- u ulici Mihajla Pupina

- zatvoreno parkiralište u ulici Mihajla Pupina, kod železničke stanice

- u ulici Momčila Tešića

- u ulici Lipa

- u ulici Omladinskoj kod stadiona FK Sloboda

- u ulici Kosovskoj

- u ulici Mališe Atanackovića

- zatvoreno parkiralište u ulici Međaj

- u ulici Strahinjića Bana

- zatvoreno parkiralište između ulice Kneza Lazara i reke Đetinje

- u ulici Vidovdanskoj, od raskrsnice sa Kosovskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Marije Mage Magazinović

U Zoni II parkirališta se koriste bez vremenskog ograničenja.

Naplata se primenjuje kroz tri mogućnosti: SMS porukom, kupovinom parking karte na kiosku i direktnom naplatom na parkiralištima zatvorenog tipa (Javna garaža i parking u ulici Kralja Petra I na prostoru srušene pošte).

Novi sistem naplate putem SMS poruke je veoma jednostavan i realizuje se tako što se ukuca registarski broj vozilai pošalje kao poruka na broj 8311 za crvenu zonu gde je vreme  parkiranja ograničeno na 2 sata po ceni od 35 din. za sat, ili na broj 8312 za sat vremena parkiranja u plavoj zoni po ceni od 25 din. po satu. Građani koji imaju potrebu za  parkiranjem više sati u toku dana, a to moraju da urade u zoni naplate, mogu koristiti dnevnu kartu na parkiralištima u plavoj zoni. Slanjem poruke na broj 8313, korisnicima usluge  parkiranja je obezbeđena dnevna karta koja važi za ceo dan i košta 100 din.

Pri korišćenju parking karte, korisnik je dužan da na parking karti ogrebe godinu, mesec i dan u kojem koristi parking mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto. Kartu vidljivo istaknuti sa unutrašnje strane srednjeg vetrobranskog stakla.

Naplata parkiranja na parkiralištima se vrši radnim danima od 7,00 do 20,00 sati i subotom od 7,00 do 14,00 sati.

Za stanare i vlasnike radnji, koji žive i rade u zoni naplate parkiranja, i koji poseduju vozilo u vlasništvu, predviđene su povlašćene karte na mesečnom nivou i izuzeti su od svakodnevnog plaćanja usluge. Cena povlašćene karte u crvenoj zoni za stanare (fizička lica) je 500,00 dinara, a u plavoj 300,00 dinara. Fizička lica sa povlašćenom parking kartom, svoje vozilo mogu parkirati u Zoni I ili Zoni II.
Za pravna lica povlašćena parking karta za crvenu zonu iznosi 1.700,00 dinara, a za plavu zonu 1.500,00 dinara. Pretplatna karta za fizička lica u Zoni I iznosi 2.500,00 din mesečno, u Zoni II 1.600,00 din. Pretplatna karta za pravna lica je 3.500,00 din. u Zoni I, a u Zoni II 2.300,00 din. mesečno i važi samo za zonu za koju je izdata.

Specijalno vozilo - Pauk

U okviru Radne celine Parking servis vrše se i poslovi prenosa nepropisno
parkiranih vozila specijalnim vozilom "Pauk".
Odnošenje vozila se jedino može uraditi po nalogu MUP-a, Komunalne inspekcije i na zahtev lica koje je vlasnik vozila.

Javna garaža

Kapacitet Javne garaže je 200 mesta, od čega JKP "Bioktoš" raspolaže sa 160. Javna garaža i parking u ulici Kralja Petra I (na prostoru srušene pošte) spadaju u zatvoreni tip parkirališta na kojima se usluga parkiranja vrši putem direktne naplate u skladu sa vremenom provedenim na parkiralištu. Usluga parkiranja u Javnoj garaži iznosi 40 dinara po satu za putnička vozila, a na parkingu u ulici Kralja Petra I 35 din. po satu.
Zakup na mesečnom nivou, za fizička lica iznosi 5.750,00 dinara, a za pravna lica 8.650,00 dinara . Mesečna pretplata za fizička lica, za tri meseca je 14.750,00 din , a za pravna 23.150,00 din.
Broj telefona:031/513 - 993; 525 - 401

Rasadnik "Sevojno"

Rasadnik " Sevojno "

U toku 1985 godine osnovan je Rasadnik u Sevojnu, sa ciljem da se za potrebe Grada obezbedi odgovarajući asortiman cveća, ukrasnog šiblja i perena, kao i raznovrsnih četinara. Rasadnik u Sevojnu zauzima površinu od 1,1 ha i u njemu se nalazi jedan staklenik, nekoliko objekata od čvrstog materijala kao i 3 plastenika. Primarna delatnost Rasadnika je proizvodnja raznovrsnog cveća, čijom prodajom se ostvaruje oko 70% celokupnog prihoda, koji se realizuje u toku godine. Proizvodnja cveća se odvija u dve faze. Prva faza obuhvata proizvodnju i plasman cveća u periodu od 10. januara do 30. juna. Postojeći staklenik sa površinom od 156m2 je ograničenog kapaciteta. U njemu je za 2,5 meseci, koliko traje setva semena moguće proizvesti oko 50. 000 biljaka, koje se sukcesivno nakon odgovarajućeg rasta premestaju u plastenik u kome je instalirano centralno grejanje, u tzv plastenik P1 koji je namenjen isključivo za prihvat cveća proizvedenog u stakleniku. Ukupan kapacitet ovog plastenika je 32.000 komada cveća.

KONTAKT TELEFON: 031/ 532 - 952

Galerija

CLICK_TO_ENLARGE bioktos-13.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-28.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-31.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-32.jpg

CLICK_TO_ENLARGE bioktos-34.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-35.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-37.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-39.jpg

Služba za promet cveća

Najčešće se proizvode sledeće vrste cveća: salvia, tagetes, dalia, petunia, ageratum, vinka, senecio i gazania, a od reznica: verbena, surfinia, silver, holandska i ledena muškatla, begonia i dr.Treba istaći da je za proizvodnju 50.000 komada cveća neophodno od dobavljača nabaviti oko 60.000 komada kvalitetnih semenki. 
Pored Rasadnika, prodaja se vrši u Cvećari br.2 i na prodajnom mestu na Zelenoj pijaci.

BROJ TELEFONA U RASADNIKU: 031/532 - 952
BROJ TELEFONA U CVEĆARI:031/521-571

Galerija

CLICK_TO_ENLARGE bioktos-16.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-20.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-23.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-24.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-30.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-25.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-33.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-36.jpg


Služba za podizanje i negovanje zelenila

Služba za podizanje i negovanje zelenih površina vrši poslove održavanja javnih zelenih površina u gradu. Površine su precizirane godišnjim Programom održavanja javnih zelenih površina, usvojenim od strane Direkcije za izgradnju. Programom su tačno precizirane površine, obim i intezitet radova, istim su obuhvaćeni radovi održavanja travnjaka, izmene i održavanja sezonskog cveća, zamena oštećenih i suvih stabala, održavanje žardinjera i visećih žardinjera, radovi na održavanju spomenika prirode (Mečije leske),popravka klupa na Trgu partizana.

U Službi za podizanje i negovanje zelenila, Planom i programom rada predviđeni su radovi:

- Održavanje i čuvanje zelenih površina na Trgu partizana na 2.858 m2

- Održavanje parkova, skverova i drvoreda na 40. 000m2

- Radovi na održavanju 6 ha zelenog pojasa i čuvanje 220 ha zelenog pojasa

- Radovi na podizanju i negovanju zelenih površina za treća lica

- Ostali radovi

Pored radova iz redovnog Programa održavanja, Služba zelenila izvodi radove na uređenju i održavanju zelenih površina za treća lica.

cvecara2

Služba za proizvodnju i promet cveća vrši proizvodnju sezonskog cveća u Rasadniku Sevojno na površini od 1,8 ha korisne površine sa kapacitetom od 168.790 komada rasade sezonskog cveća.

Prodaja cveća vrši se u dva maloprodajna objekta:

- Prodavnica cveća br. 2

- Prodavnica cveća u Sevojnu

KONTAKT TELEFON SLUŽBE ZELENILA: 031/525 - 426

KONTAKT TELEFON CVEĆARE BR. 2: 031/521 - 571

Galerija

CLICK_TO_ENLARGE bioktos-41.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-42.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-43.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-44.jpg

CLICK_TO_ENLARGE bioktos-46.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-46.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-47.jpgCLICK_TO_ENLARGE bioktos-48.jpg

RJ Gradska groblja

Pogrebne usluge

Rj Gradska groblja vrši poslove sahranjivanja, građevinske usluge vezane za izradu grobnica, prodaja pogrebne opreme. Poslovi pogrebne službe obavljaju se na groblju Dovarije, Sarića Osoje, kao i na groblju Vlaovac u Sevojnu. Groblje Dovarje je 2001. godine konzervirano tako da nema prodaje grobnih mesta. Groblje "Vlaovac", Sevojno je aktivirano 2010,godine sa 677 grobnih mesta, a ukupan broj grobnih mesta na tri groblja je 15.700.

U okviru usluga koje RJ Gradska groblja pruža izdvajamo:

- USLUGE U KAPELI:

-Prevoz po pozivu i smeštaj pokojnika u kapelu, opremanje pokojnika i prevoz do mesta počivanja, organizacija sahrane i ostale pogrebne usluge vezane za organizovanje sahrane ( izrada umrlica, ozvučenje, kolica i drugo).

USLUGE IZGRADNJE I UREDENJA GROBNIH MESTA:

- Izrada betonskih grobnica, staza i stepenika, oblaganje grobnica bunjom i postavljanje parapeta, prodaja komercijalnih grobnica obloženih mermerom i pokrivenih pločom.

USLUGE IZRADE BETONSKE GALANTERIJE:

- Izrada kvadratnih i ovalnih žardinjera za cveće i ukrasnih detalja od natur betona.

Prodaja pogredne opreme se vrši i u dve prodavnice i to:

Prodavnica pogrebne opreme br. 6 na Dovarju i Prodavnica pogrebne opreme br. 3 na Sarića Osoju.

U ponudi se mogu naći:

- kovčezi raznih vrsta i kvaliteta

- krstovi

- piramide

- pokrovi i ostala oprema

- sveće

- cveće rezano i plastično

- suze

- venci  po porudžbini

KONTAKT TELEFON GROBLJA SARIĆA OSOJE

031/ 564 - 320
FAX: 031/565-424

KONTAKT TELEFON GROBLJA DOVARJE:031/564 - 743

KONTAKT TELEFON GROBLJA VLAOVAC: 031/531-845

 

Javno Komunalno Preduzeće

BIOKTOŠ

RJ Pijace i parking servis

ROBNA PIJACA "Međaj": 031/512-153

ZELENA PIJACA: 031/514-896 i 031/514-249

 

RJ Gradska groblja
GROBLJA VLAOVAC: 031/531-845

GROBLJA DOVARIJE:031/564 - 743

GROBLJA SARICA OSOJE: 031/ 564 - 320


RJ Gradska čistoća 031/525-427

www.bioktos.com

Bioktos 1.jpg Bioktos 2.jpg