A A A

MPP JEDINSTVO


montažno proizvodno preduzeće ad.
za projektovanje i izvodjenje
termo i hidroinstalacija i postrojenja

SRBIJA
Užice
31205 Sevojno
Prvomajska bb.
tel:+381 31/532-911
fax:+381 31/533-685
Dela govore više od reči

Gasovod Čačak-Užice

Fabrika FAM, Kruševac

Beogradska Arena, Beograd

Hemofarm, Vršac